Katıldığı Yurt İçi Toplantılar

Katıldığı Yurt İçi Toplantılar

1. Türk ORL Derneği aylık bilimsel toplantıları, Ekim 1987-Eylül 1991, İstanbul.
2. XIX. Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum.
3. Temel İmmünoloji Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 10-11 Ekim 1988, Ankara.
4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 10. Akademik hafta “Nöro-otolojik Cerrahi Sempozyumu”, 23-27/Mayıs/1988, Tarabya, İstanbul.
5. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 4. Alumni Toplantısı “Baş Boyun Kanserleri”, 16-17 Haziran 1988, Ankara.
6. VIII. Ulusal Kanser Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul.
7. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi. X. Kurultayı İstanbul, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Göz-KBB-ÜSY İnfeksiyonları Sempozyumu, 18-22 Eylül 1989, Çapa, İstanbul.
8. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 9-13/Ekim/1989, Girne, Kıbrıs.
9. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları, Baş-Boyun cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği aylık toplantıları, Ocak 1990-Eylül 1991, İstanbul.
10. Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, I. Kulak Mikrocerrahisi Kursu, 15-17 Mart 1990, Ankara.
11. “Vertigo and its treatment” International Symposium for Prof. G. Portmann’s Centenary, 16-19 Mayıs 1990, Ankara.
12. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 11. Akademik hafta “Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler İnternasyonal Sempozyumu”, 8-11/Ekim/1990, İstanbul.
13. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Manavgat, Antalya.
14. Çukurova KBB Derneği Toplantısı, “Larinjektomize Hastalarda Fonasyon Sorunu” paneli, 7 Ocak 1993, Adana.
15. XXIII. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 4 Eylül-5 Ekim 1995, Antalya.
16. Ankara KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği “Kolesteatom Sempozyumu”, 6-7 Kasım 1995, Ankara.
17. “Workshop on Advances in Otoneurologic and Otologic Surgery” Bayındır Tıp Merkezi, 8-9 Kasım 1995, Ankara.
18. Ses ve Ses Hastalıkları Sempozyumu, 17-18 Kasım 1995, İstanbul.
19. Septorinoplasti. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi, 16-18 Mayıs 1996, Ankara.
20. Selçuk Üniversitesi, 1.Kafatabanı ve Kraniofasiyal Cerrahi Günleri, 5-7 Eylül 1997, Konya.
21. Ağrı ve İnflamasyonda Yenilikler, 30 Eylül 1996, İstanbul.
22. Otonöroloji Günleri Sempozyumu, 17-19 Ekim 1996, İstanbul.
23. Septorinoplasti ve Nazal Lateral Duvar Cerrahisi, 30 Kasım 1996, Elazığ.
24. Otoakustik Emisyonlar ve Klinik Uygulamaları, 16 Mayıs 1997, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
25. XXIV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya.
26. Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı, 19-22 Mart 1998, Uludağ, Bursa.
27. Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, “Baş-Boyun Kanserleri” IX. Bölgesel Toplantısı, 11-13 Eylül 1998, Elazığ.
28. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim dalı-Çukurova Bölgesi KBB Derneği “Baş-Boyun Kanserlerinde Boyun Metastazlarına Yaklaşım” Paneli, 10 Nisan 1999, Gaziantep.
29. Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, X. Bölgesel Toplantısı, 28-30 Mayıs 1999, Diyarbakır.
30. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir.
31. Uludağ-2000 KBB Günleri, “Otorinolarengolojik Allerji”, 2-5 Mart 2000, Uludağ, Bursa.
32. Uluslararası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Sempozyumu, 1-4 Haziran 2000, Ankara.
33. Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, XIII. Bölgesel Toplantısı, 7-10 Eylül 2000, Elazığ.
34. “Voice 2000” Uluslararası Katılımlı Ses Hastalıkları Sempozyumu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 2-3 Ekim 2000, Ankara.
35. Larengoloji Derneği III. Kongresi: “Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü”, 26-28 Ekim 2000, İstanbul.
36. “Rinolojide Yenilikler” II. Palandöken KBB Sempozyumu, 21-24 Mart 2001, Erzurum.
37. “Yüz Cerrahisi 2001 Septorinoplasti Sempozyumu”, 5-6 Mayıs 2001, İstanbul.
38. 26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya.
39. “Kulak Burun Boğaz 2002 Septorinoplastiler ve Rinosinüzit Video Konferans Dizisi”, 4-5 Mayıs 2002, Adana.
40. “KBB’de Yeni Ufuklar” KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslar arası Toplantısı, 31 Mayıs- 2 Haziran 2002, Ankara.
41. Türk Rinoloji Derneği ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Rinoloji’de Yenilikler” Sempozyumu, 5-9 Haziran 2002, Diyarbakır.
42. Fırat-Dicle Havzası KBB Klinikleri 16. Bölgesel Toplantısı “KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Yenilikler” 12-14 Eylül 2002, Elazığ.
43. 2. Otoskop Grubu Sempozyumu, 11-13 Ekim 2002, İstanbul.
44. Otorinolarengoloji 2002 “Güncel Yenilikler” 16-19 Ekim 2002, Ankara.
45. “Septorinoplasti teknikleri” Prof.Dr. Orhan Özturan, Bursa KBB BBC Hekimleri Derneği Aylık Toplantısı, 22.Ocak.2003, Bursa. 
46. III. Palandöken KBB Sempozyumu, “Sık Görülen Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Yaklaşımlar”, 1-4 Mart 2003, Erzurum.
47. Çukurova KBB Derneği Etkinliği “Otoloji, Nörootoloji Videokonferanslar Dizisi”, 19-20 Nisan 2003, Adana.
48. Fırat-Dicle Havzası KBB Klinikleri 17. Bölgesel Toplantısı “KBB’da Güncel Konular”, 23-25 Mayıs 2003, Malatya.
49. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Kemer, Antalya.
50. 18. Fırat-Dicle Havzası KBB Klinikleri Bölgesel toplantısı, 25-27 Ekim 2003, Urfa.
51. Basic Course in Laboratory Animals Science, 1-2 Kasım 2003, Kayseri.
52. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6.Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar” 11-13 Aralık 2003, Ankara.
53. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı “2. KBB Akademisi Toplantısı” 15-18 Nisan 2004, Adana.
54. “A’dan Z’ye Eksternal SeptoRinoplasti Kursu” 5-7 Mayıs 2004, Malatya.
55. “2. Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştay ve Kursu” 14-15 Mayıs 2004, GATA, Ankara.
56. “KBB’de Harvard Uygulamaları II. Sempozyumu” 17-19 Mayıs 2004, İstanbul.
57. 20. Fırat-Dicle Havzası KBB Klinikleri Bölgesel toplantısı, 26-29 Ağustos 2004, Elazığ.
58. “Akut KBB Enfeksiyonları ve Tedavisi” Konferansı, 28 Ocak 2005, Mardin.
59. “Akut KBB Enfeksiyonları ve Tedavisi” Konferansı, 4 Şubat 2005, Batman.
60. Eğitim Becerileri Kursu, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 21-25 Şubat 2005.
61. Çukurova KBB Derneği Etkinliği “Baş Boyun Kanserleri Videokonferanslar Dizisi” 2-3 Nisan 2005, Adana.
62. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı “3. KBB Akademisi Toplantısı” 14-17 Nisan 2005, İzmir.
63. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.
64. Erciyes KBB Günleri, 10-12 Haziran 2005, Kayseri.
65. Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Günleri II “Rinolojide Güncel Başlıklar” 7-11 Eylül 2005, Çeşme/İzmir.
66. 8. GATA KBB Günleri “Tanıdan Tedaviye Otoloji ve Odyoloji Sempozyumu”, 15-18 Eylül 2005, Antalya.
67. Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler KBB’da Uluslar arası Konferanslar Dizisi – IV, 10-13 Kasım 2005, İzmir.
68. 22. Fırat-Dicle Havzası KBB Klinikleri Bölgesel Toplantısı, Gaziantep KBB Günleri, 2-4 Aralık 2005, Gaziantep.
69. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Şubat 2006, İstanbul.
70. Rinoplasti Paneli, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Nisan 2006, İstanbul.
71. Çukurova KBB Derneği Etkinliği “KBB Gündeminde İlk 10 Videokonferanslar Dizisi” 31 Mart-2 Nisan 2006, Adana.
72. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı “4. KBB Akademisi Toplantısı” 13-15 Nisan 2006, Ankara.
73. Bodrum Rhino Camp, 4-7 Mayıs 2006, Bodrum.
74. 2. Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri “Oral Kavite ve Orofarenks Kanserleri Tedavisinde Güncel Sorunlar ve Çözümler” 12-14 Mayıs 2006, İstanbul.
75. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 19. Akademik hafta “Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler”, 28-31 Mayıs 2006, İstanbul.
76. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007, Antalya.
77. "Temel İKU Eğitim Programı" International Training Academy of Pharmaceutical Sciences, 1-2 Kasım 2007, İstanbul.
78. Sağlık Hukuku Sertifikası, 10-14 Mart 2008, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul.
79. Çukurova KBB Derneği Etkinliği, Videokonferanslar 6 “KBB de Güncel Tedavi Yaklaşımları” 22-23 Mart 2008, Adana.
80. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 20. Akademik hafta “Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri”, 5-7 Mayıs 2008, İstanbul.
81. Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-II KBB’da Uluslararası Konferanslar Dizisi-VII, 7-10 Mayıs 2008, İzmir.
82. 8. Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 15-17 Mayıs 2008, Ankara.
83. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-12 Ekim 2008, Antalya.
84. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, 3. Yüz Estetik Cerrahi Uygulamaları Toplantısı, Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı: G. Botti. 27-28 Şubat 2009, İstanbul.
85. Astım & Rinit Günleri, 5-8 Mart 2009 Girne, Kıbrıs.
86. Çukurova KBB Derneği Etkinliği, Videokonferanslar 7 “Otolarengolojide Güncel Konular”, 21-22 Mart 2009, Adana.
87. “Balon Sinoplasti” kursu, İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği, 22 Nisan 2009, Acıbadem Hastanesi, Bakırköy, İstanbul.
88. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, 28-31 Mayıs 2009, Antalya.
89. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi & Tükürük Bezlerinin Günümüzdeki Koruyucu Yöntemleri, 20-21 Haziran 2009, İstanbul.
90. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya.
91. Kan ve Kan Ürünleri –Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı, Türk kan Vakfı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 2 Mart 2010, Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul.
92. Çukurova KBB Derneği Etkinliği, Videokonferanslar-8 “Otolarengoloji’de Güncel Konular”, 26-28 Mart 2010, Adana.
93. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-9 Nisan 2010, Ankara.
94. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı “8. KBB Akademisi Toplantısı” 15-18 Nisan 2010, Antakya.
95. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” 23-24 Nisan 2010, Bakırköy/İstanbul.
96. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 21. Akademik hafta “Otoloji-Nörotoloji Günleri”, 10-12 Mayıs 2010, İstanbul.
97. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya.
98. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği, 2.Kongresi, 4-6 Haziran 2010, İstanbul.
99. 7. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, 13-16.Ekim 2010, Bodrum.
100. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2010-2011 Eğitim Toplantıları, 16 Ekim 2010, Ankara.
101. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya.
102. 14. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 24-28 Kasım 2010, İstanbul.
103. 15. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 8-12 Aralık 2010, İstanbul.
104. Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi Kursu, 14-16 Aralık 2010, GATA, Ankara.
105. Vertigoya Pratik Yaklaşımlar Kursu. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Derneği, 4-5 Mart 2011, Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze, İzmit.
106. 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi. 10-12 Mart 2011, İstanbul.
107. Çukurova KBB Derneği Etkinliği, Videokonferanslar-9, 18-20 Mart 2011, Adana.
108. 16. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 31 Mart-3 Nisan 2011, İstanbul.
109. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi, 8-9 Nisan 2011, İstanbul.
110. 5. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, 8-10 Nisan 2011, Acıbadem, İstanbul.
111. Surgical Techniques in ENT, 22-24 Nisan 2011, Kuşadası.
112. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya.
113. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya.
114. 6. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2011, Adana.
115. 6. Ulusal Larengoloji Kongresi, 17-18 Şubat 2012, Ankara.
116. 10. Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, 31 Mart-1Nisan 2012, Adana.
117. Fasiyal Plastik Cerrahisi Derneği 6. Ulusal Toplantısı, 5-8 Nisan 2012, İzmir.
118. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 22. Akademik hafta “Burun ve Komşuları”, 2-4 Mayıs 2012, İstanbul.
119. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya.
120. MiniVideokonferanslar-1 A’dan Z’ye “Septorinoplasti” toplantısı, 16 Haziran 2012, Adana.
121. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi, 20-23 Eylül 2012, Girne, Kıbrıs.
122. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.
123. Fasiyal Plastik Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Toplantısı, 21-23 Mart 2013, İstanbul.
124. 11. Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, 29-31 Mart 2013, Adana.
125. 22. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 4-5 Nisan 2013, İstanbul.
126. 10. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri, 23 Kasım 2013, Adana.
127. KBB’de Dört Mevsim-İlkbahar, 1.Soluksuz Senfoni “Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi” sempozyumu, 15-16, Mart, 2014, İstanbul.
128. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014, Ankara.
129. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
130. 9. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Çeşme, İzmir.
131. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 6. Kongresi, 18-21 Eylül 2014, Girne, Kıbrıs.
132. Burnun Çene ile Estetik Buluşması Sempozyumu, 28 Eylül 2014, Sapanca, Sakarya.
133. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
134. Hacettepe 3. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, 12-13 Aralık 2014, Ankara.
135. 13. Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, 29-31 Mart 2015, Adana.
136. 28. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 2-5 Nisan 2015, Girne, Kıbrıs.
137. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.
138. Burnun Kulakla Estetik Buluşması, 10 Mayıs, 2015, Sapanca.
139. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Sapanca, Sakarya.
140. Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Toplantısı, 9-11 Ekim 2015, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul.
141. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
142. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Samsun.
143. 14. Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, 25-27 Mart 2016, Adana.
144. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya.
145. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, 22-25 Eylül 2016, Sapanca, Sakarya.
146. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya.
147. 15. Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, 24-26 Mart 2017, Adana.