Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

D1. Biliciler N, Başerer N, Cevanşir B, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, Özturan O.: Baş-boyunda tanısı sorun olan malign granülomalar hakkında. Türk Otolarengoloji Arşivi, 25(2):13-21, 1987.

D2. Biliciler N, Başerer N, Cevanşir B, Yazıcıoğlu E, Özturan O.: Bir olgu sebebiyle larinksin nörojenik tümörleri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 25(3):17-21, 1987.

D3. Cevanşir B, Özturan O.: Joseph H. Ogura’nın anısına konferans: Konservasyon cerrahisinin geçmişi, bugünü ve geleceği. (Tercüme) Türk Otolarengoloji Arşivi, 25(4):5-9, 1987.

D4. Biliciler N, Aytan A, Cevanşir B, Kösemen H, Başerer N, Akmandil A, Özturan O.: Larenks kanserlerinde elektif boyun disseksiyonunun yeri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 11(2-3):175-188, 1989.

D5. Cevanşir B, Başerer N, Yazıcıoğlu E, Akmandil A, Biliciler N, Gülle A, Özturan O.: Hemilarinjektomi vertikal total(HVT) ve larinjektomi horizonto-vertikal (LHV) endikasyon ve sonuçları. Türk Otolarengoloji Arşivi, 27(2):121-122, 1989.

D6. Biliciler N, Aytan A, Kösemen H, Cevanşir B, Başerer N, Gülle A, Özturan O.: Larenks kanserlerinde elektif boyun disseksiyonunun yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 27(3):184-185, 1989.

D7. Biliciler N, Başerer N, Tınaz M, Özturan O, Cevanşir B, Şanlı C, Oğuz A.: Kordoma. Yüksek servikal bölgeye transservikal yaklaşım. Türk Otolarengoloji Arşivi, 27(4):200-203, 1989.

D8. Yazıcıoğlu E, Başerer N, Özturan O, Cevanşir B, Gülle A.: Baş-boyunda agresif fibromatozis. Türk Otolarengoloji Arşivi, 28(1):7-9, 1990.

D9. Özturan O, Mirata D, Üstündağ E, Başerer N, Cevanşir B.: Allerjik rinitte sedasyon yapmayan antihistaminik olan Loratadine’in etkisi. KBB İhtisas Dergisi, 1(1):17-19, 1991.

D10. Özturan O.: Clark’ın Melbourne-Nucleus intrakoklear 22 kanallı koklear implantı. KBB İhtisas Dergisi, 1:36-39, 1991.

D11. Kıyak E, Özturan O, Yazıcıoğlu E, Başerer N, Cevanşir B.: Larenks adenokanserleri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 29(2):111-113, 1991.

D12. Tınaz M, Güldiken Y, Mirata D, Özturan O, Başerer N, Ulubil M.: İşitme yetersizliği olan çocuklarda davranış odyometrisi eşikleri ile BERA sonuçlarının karşılaştırılması. KBB İhtisas Dergisi, 2:71-73,1991.

D13. Özturan O.: Elektrokoter: kullanım prensipleri. KBB İhtisas Dergisi, 1(3): 10-12, 1992.

D14. Özturan O, Özsoy F.: Nazal hemanjioperisitoma. Türk Otolarengoloji Arşivi, 31(4):218-220, 1993.

D15. Özturan O.: Bir objektif tinnitus sebebi: Palatal myoklonus. KBB İhtisas Dergisi, 1(7):24-26, 1993.

D16. Özturan O.: Kartagener sendromu. KBB İhtisas Dergisi, 1(7):36-38, 1993.

D17. Saydam L, Özlüoğlu L N, Erpek G, Taşel M, Çetin O, Özturan O.: Mediastinal Disseksiyon. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1(4):253-257, 1993.

D18. Özturan O, Saydam L, Gökçe G, Çekkayan S.: Leprada olfaktor ve trigeminal sinir fonksiyonlarında bozulma. KBB İhtisas Dergisi, 1(8):25-29, 1994.

D19. Özturan O, Özlüoğlu L, Gökçe G, Kızılay A.: Lepra ve tad hissi bozulması. KBB Postası, 3(2-4):46-50, 1994.

D20. Cevanşir B, Oğuz A, Yazıcıoğlu E, Başerer N, Biliciler N, Özturan O, Güldiken Y.: Orta kafa tabanı cerrahisi hakkında görüşlerimiz. KBB İhtisas Dergisi, 2(8):49-51, 1994.

D21. Özturan O, Jerger J, Lynch GR.: Cisplatin ototoksisistesinin distorsiyon prodakt otoakustik emisyonla takibi. KBB İhtisas Dergisi, 2(2):185-188, 1994.

D22. Özturan O, Jenkins HA, Littman T, Henley CM.: Demir eksikliği anemisi ve işitme üzerine etkisi. KBB İhtisas Dergisi, 2(2):189-192, 1994.

D23. Özturan O, Lew H, Jerger J.: Otoakustik emisyonlar ve klinik uygulamaları. KBB İhtisas Dergisi, 2(2):193-205, 1994.

D24. Özturan O, Jerger J.: The effect of primary stimulus levels on amplitudes of DPOAEs. KBB İhtisas Dergisi, 4(3):156-159, 1997.

D25. Özturan O, Çokkeser Y, Saydam L, Kızılay A, Solmaz F.: Benign paroksismal pozisyonal vertigo ve kanalit repozisyon manevrası. KBB İhtisas Dergisi, 5(1):16-21, 1998.

D26. Özturan O, Çokkeser Y, Kızılay A, Özlüoğlu L.: Konjenital kolestatom. KBB İhtisas Dergisi, 5(3):222-225, 1998.

D27. Aktaş D, Özturan O, Çokkeser Y, Kızılay A.: Rinolitler. KBB Klinikleri, 1(2):94-97, 1999.

D28. Özturan O, Aktaş D, Öncel S.: Otolarengolojide siyanoakrilat doku adezivleri. KBB Klinikleri, 1(2):98-104, 1999.

D29. Özturan O, Aktaş D, Aydın E, Kızılay A, Kalcıoğlu T.: Osseokartilajinöz nazal dorsum ve klinik önemi. KBB İhtisas Dergisi, 6(2):170-174, 1999. 

D30. Özturan O, Çokkeser Y, Kızılay A, Sönmez E.: Lateral sinüs tromboflebiti. KBB İhtisas Dergisi, 6(2):238-241, 1999.

D31. Çokkeser Y, Evereklioğlu C, Er H, Gündüz A, Kalcıoğlu T, Özturan O.: Eksternal ve endoskopik dakriyosistorinostominin karşılaştırılması. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6(2):140-145, 1999.

D32. Özturan O, Aktaş D, Çokkeser Y, Kızılay A, Kalcıoğlu T, Baysal T.: Nazofarengeal anjiofibromlarda transnazal endoskopik ekstirpasyon. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6(2):166-170, 1999.

D33. Aktaş D, Özturan O, Miman MC.: Travmatik kulak zarı perforasyonlarında patch materyal olarak Tegaderm kullanılması. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37(3-4):121-124, 1999.

D34. Tekerekoğlu MS, Durmaz R, Kalcıoğlu T, Taştekin N, Özturan O.: Sigara içiminin burun bakteriyel florası üzerine etkisi. Mikrobiyoloji Bülteni, 33:195-201, 1999.

D35. Aktaş D, Kızılay A, Çokkeser Y, Özturan O, Kalcıoğlu T.: Bir nazal miyazis olgusu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6(3):259-262, 1999.

D36. Özturan O, Kızılay A, Kalcıoğlu T.: Konjenital nazal dermoidin tedavisinde eksternal rinoplasti yaklaşımı. KBB Klinikleri, 1(3):152-155 1999.

D37. Özturan O, Aktaş D, Miman MC, Kızılay A.: Fonksiyonel-kozmetik nazal cerrahide histoakril. KBB İhtisas Dergisi, 7(1):9-13, 2000.

D38. Özturan O, Aktaş D, Çokkeser Y, Öncel S.: Reküren sialadenit-sialolitiazis tablosuyla başvuran hastada submandibular kavernöz hemanjiom. KBB İhtisas Dergisi, 7(1):62-65, 2000.

D39. Özturan O, Aktaş D, Miman D, Öncel S.: Doyle nazal splint ve klasik anterior nazal tamponun orta kulak basıncı üzerine etkileri. KBB İhtisas Dergisi, 7(3):189-193, 2000.

D40. Öncel S, Kızılay A, Çokkeser Y, Aktaş D, Özturan O.: Karotid cisim tümörleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7(1):79-81, 2000. 

D41. Çokkeser Y, Aktaş D, Kızılay A, Özturan O, Öncel S, Kalcıoğlu T.: Kombine transmastoid, orta fossa travmatik fasial sinir dekompresyonu. Otoskop, 2:84-88, 2000.

D42. Kalcıoğlu MT, Miman MC, Özturan O, Aktaş D, Öncel S.: Ani işitme kaybı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7(1):92-98, 2000.

D43. Özturan O, Aktaş D, Miman MC, Kalcıoğlu T.: Alt konka hipertrofisi için submukozal koterizasyon veya inferior türbinoplasti girişimleri. KBB Klinikleri Dergisi, 2(3):148-154, 2000. 

D44. Kızılay A, Özturan O, Saydam L.: Normal ve timpanoplastili timpanik membranlarda epitelyal migrasyon. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 1:11-16, 2001.

D45. Kalcıoğlu MT, Öncel S, Durmaz R, Özerol İH, Özturan O.: Kronik effüzyonlu otitis medialı hastaların orta kulak effüzyonunda, nazofarenks ve dış kulak yolu florasında bakteriyoloji: Alloiococcus otitidis’in araştırılması. KBB İhtisas Dergisi, 8(2):113-117, 2001.

D46. Miman MC, Öncel S, Kalcıoğlu T, Kızılay A, Aktaş D, Özturan O.: Derin boyun enfeksiyonlarına klinik yaklaşım. KBB İhtisas Dergisi, 8(3):206-213, 2001.

D47. Miman MC, Akarçay M, Öncel S, Özturan O, Erdem T.: Bazı nazal spreylerin (steroid ve deniz suyu preparatları) mukosiliyer klirens üzerine etkisi. KBB İhtisas Dergisi, 8(4):299-306, 2001.

D48. Miman MC, Akyıldız S, Özturan O.: Rinoplasti hastalarının bilgisayarla izlemi için bir veritabanı uygulaması: Rhinonu. KBB İhtisas Dergisi, 8(5):372-380, 2001.

D49. Solmaz  F, Aktaş D, Kızılay A, Çokkeser Y, Öncel S, Özturan O, Özyurt H, Söğüt S.: Baş-boyun epidermoid kanserinde dokudaki katalaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri ve malondialdehit düzeyleri. KBB İhtisas Dergisi, 8(5):397-401, 2001.

D50. Aktaş D, Miman MC, Özturan O. Timpanoplasti sonuçlarının odyolojik değerlendirilmesinde timpanometri’nin yeri. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 1:141-147, 2001.

D51. Özturan O. Miman MC.: Sıfırıncı kafa çifti ve vomeronazal organ. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 1:166-171, 2001.

D52. Kalcıoğlu MT, Öncel S, Aktaş D, Çokkeser Y, Miman MC, Erdem T, Aladağ İ, Özturan O.: Açık kavite timpanoplasti erken dönem sonuçlarımız. Otoskop, 2:70-74, 2002.

D53. Kalcıoğlu T, Kızılay A, Aladağ İ, Karataş E, Özturan O.: Çocuklarda yüz kırıkları. KBB Klinikleri, 4(3):119-124, 2002.

D54. Kızılay A, Akarçay M, Miman MC, Özturan O, Çokkeser Y, Erdem T.: Septum deviasyonlu hastalarda mukosiliyer klirens. KBB Klinikleri, 5(2):79-82, 2003.

D55. Kızılay A, Kalcıoğlu MT, Yiğit B, Kutlu R, Özturan O, Öncel S.: Frontal sinüs defektlerinin kostal kemik greftle rekonstrüksiyonu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 42(1):52-56, 2004.

D56. Miman MC, Toplu Y, Deliktaş H, Özturan O.: Akustik rinometrik değerlendirme ile normal burun. KBB-Forum 3(4), 2004, www.KBB-Forum.net

D57. Akarçay M, Miman MC, Özturan O, Kızılay A, Çağlar A.: Endoskopik septoplasti. KBB-Forum 5(1), 2006, www.KBB-Forum.net

D58. Özturan O.: Epistaksise neden olan inflamatuar hastalıklar. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 3(10):16-19, 2007. 

D59. Veyseller B, Özturan O, Aksoy F, İvgin Bayraktar FG, Soylu E.: Açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 46(3):179-184, 2008.

D60. Karataş E, Erdem T, Miman MC, Özturan O.: Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak: Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 47:58-62, 2009.

D61. Ertaş B, Demirhan H. Özturan O, Aksoy F.: İnfraorbital sinir hiperestezisinde cerrahi dekompresyon. KBB ve BBC Dergisi, 3:117-119, 2009.

D62. Akarçay M, Kızılay A, Özturan O.: Palatal miyoklonusun oluşturduğu tinnitusun Botulinum toksini ile iyileşmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16:193-195, 2009. 

D63. Veyseller B, Aksoy F, Yıldırım YS, Özturan O.: Near total larenjektomi tecrübelerimiz. Acta Oncologica Turcica, 43:23-27, 2010.

D64. Aksoy F, Veyseller B, Apuhan T, Binay Ö, Yıldırım YS, Özturan O.: Total larenjektomi sonrası ses restorasyonunda Provox konuşma protezi tecrübelerimiz. Acta Oncologica Turcica, 43:65-69, 2010.

D65. Bayındır T, Erdem T, Uzer E, Toplu Y, Sarı R, Özturan O.: Evaluation of the auditory effects in controlled and uncontrolled type 2 Diabetes mellitus using otoacoustic emissions. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(4):337-41, 2010.

D66. Apuhan T, Aksoy F, Yildirim YS, Veyseller B, Özturan O.: Unilateral konka büllozanın alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 49:25-29, 2011.

D67. Özücer B, Eren SB, Doğan R, Tuğrul S, Özturan O.: Laser photocoagulation of tongue hemangioma: Case report. Türk Otolarengoloji Arşivi, 51:60-62, 2013.

D68. Ertaş B, Veyseller B, Aksoy F, Özturan O, Barutçu SG.: Kikuchi Fujimato Hastalığı. Türk Otolarengoloji Arşivi, 51:135-7, 2013.

D69. Tuğrul S, Doğan R, Koçak İ, Eren SB, Özturan O.: A rare cause of nasal onstruction and hadache: A giant bullae ethmoidalis inside the concha bullosa. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 5(18):53-58, 2014.

D70. Yıldırım Y, Veyseller B, Yenigün A, Aksoy F, Özturan O.: Türk toplumunda koku eşiklerinin ve koku ayırt etme skorlarının değerlendirilmesi. Bezmialem Science 3:54-60, 2015.

D71. Yenigün A, Aksoy F, Özturan O.: Ani görme kaybı ile bulgu veren paranazal sinüs ekstranodal marjinal zon B hücreli lenfoması. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2016.

D72. Özturan O, Yenigün A.: Geç dönemde fasiyal reanimasyon. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, 9(2):95-102, 2016.

D73. Özturan O, Çalım ÖF, Hassuna H.: Siyaloreli Hastaya Yaklasim Ve Tedavi Yonetimi. KBB Uygulamaları, 2017.