Tiroid Guatr Ameliyatları

Tiroid Guatr Ameliyatları

    Değerli hastamız; size daha fazla yardımcı olmak için bu bilgilendirme formu hazırlandı. Ameliyat sonrası oluşabilecek durumlar için aşağıdaki bilgileri okumanız ve uygulamanız önerilir.
 
-  Tiroidektomi ameliyatı boyun ön tarafında yatay olarak, cilt çizgilerine paralel, 8-10 cm'lik bir kesi ile gerçekleştirilen bir ameliyattır. Ameliyat sonrası sargı ile kesi yeri kapatılmakta ve diren yerleştirilmektedir.
-  Sargı ameliyattan 2 gün sonra açılır, diren en az 2 gün kalır. Diren çıkartıldıktan sonra hastada nefes darlığı, kasılmalar ve yara yeri enfeksiyonu yoksa, hasta taburcu olabilir. İki günde bir yara pansumanı yapılarak 7. gün dikişler alınır. Hasta reçetesi (antibiyotik ve ağrı kesici) düzenlenerek, takip ve tedavisi için İç Hastalıkları Endokrinoloji polikliniğine yönlendirilebilir.
-  Ameliyattan sonra erken dönemde ameliyat yerinde kanama oluşabilir. Genelde bu komplikasyon hastanede yatarken gelişebilir. Tedavisi yara yerini tekrar açarak kanamayı durdurmaktır.
-  Yara yerinde ağrı ve ayrıca boğaz ağrısı olabilir. Boğaz ağrısı genellikle ameliyat sırasında hastayı uyutmak için uygulanan entübasyon tüpüne bağlıdır.  Ağrı için ağrı kesici verilecektir.
-  Yara yerinde dikişler alındıktan sonra zamanla iyileşme devam edecek ve zor farkedilen, boyunda cilt çizgilerine uygun konturda bir iz kalacaktır. Ancak istenmeyen türden bir yara iyileşmesi sonucu belirgin bir nedbe ya da keloid dediğimiz belirgin bir skar dokusu da oluşabilir. Bunun sonucunda ameliyat bölgesinde hoş bir görüntü olmayabilir.
-  Ameliyat sonrasında ses kısıklığınız olabilir. Bu ses kısıklığı narkoz tüpüne ve bölgedeki sinirlerin çevresindeki ödem ve inflamasyona bağlı olarak geçici olabileceği gibi, ses telinde felç sonucu kalıcı da olabilir.
-  Geçici ya da kalıcı nefes darlığı oluşabilir. Bu durumda doktorunuza başvurunuz.
-  Ameliyat sonrası erken dönemde ya da geç dönemde kan kalsiyum değerleri düşebilir. Buna bağlı olarak yüz, dudak çevresi, vs vücudunuzun çeşitli bölgelerinde uyuşmalar, karıncalanmalar ve kas kasılmaları olabilir. Bu durum geçici ya da kalıcı olabilir. Şayet taburcu olduktan sonra bu tür şikayetleriniz olursa polikliniğimize başvurunuz.
-  Çevrenizde ya da arkadaş ortamında veya diğer hastaların sizlere verdikleri tıbii tavsiyeleri dikkate almayınız.
-  Bu ameliyattan fayda görmenizi ve bundan sonraki yaşamınızın sağlıklı ve huzur dolu geçmesini dileriz.