Önceki Görevleri

Önceki Görevleri

 Dönem           Kurum                   Yer                    Statü                          Görevin Tarifi

1984-86         Sağlık Ocağı       Akıncılar,           Pratisyen                 Birincil Sağlık Hizmeti

                                                    Sivas                  Hekim                    

 

1991-93        SSK Hastanesi       Adana             KBB Uzmanı           İkincil Sağlık Hizmeti

 

1993-2005 İnönü Üniversitesi   Malatya           Öğretim Üyesi              Akademisyen

                      Tıp Fakültesi

 

2005-2010  Haseki Eğitim ve    İstanbul             Klinik Şefi                 Klinik Sorumlusu 

                 Araştırma Hastanesi