Yurtiçi Sunular

Yurtiçi Sunular

E1. Biliciler N, Cevanşir B, Başerer N, Yazıcıoğlu E, Tınaz M, Şanlı C, Oğuz A, Özturan O.: Ağız içi kanserlerinde cerrahi prensipler ve sonuçları. 8. Ulusal Kanser Kongresi ve 5.Pediatrik Tümörler Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul’da sözel bildiri olarak sunuldu.

E2. Özturan O, Cevanşir B, Akmandil A, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Gülle A, Güldiken Y.: T3 Larenks kanserlerinde konservasyon cerrahisi. 8. Ulusal Kanser Kongresi ve 5.Pediatrik Tümörler Kongresi, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul’da sözel bildiri olarak sunuldu.

E3. Yazıcıoğlu E, Cevanşir B, Başerer N, Özturan O, Biliciler N, Güldiken Y.: Trakeal stenozda konservatif tedavinin üstünlükleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 10. Akademik hafta “Nöro-otolojik Cerrahi Sempozyumu” 23-27/Mayıs/1988, Istanbul, Ecem Matbaası, Sy. 217-220.

E4. Cevanşir B, Güldiken Y, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Oğuz A, Özturan O.: Baş-boyun kanserlerinde peritümöral vaskülar invazyon. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 10. Akademik hafta “Nöro-otolojik Cerrahi Sempozyumu” 23-27/Mayıs/1988, Istanbul, Ecem Matbaası, Sy. 228-230.

E5. Kıyak E, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, Tınaz M, Özturan O, Oğuz A, Gülle A.: Avanse larenks kanser cerrahisinde genişletilmiş konservasyon cerrahisi teknikleri ve getirdikleri. 18-22 Eylül 1989 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi. X. Kurultayı, İstanbul, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Göz-KBB-ÜSY İnfeksiyonları sempozyumunda sözlü olarak sunuldu. Sempozyum Kitabı, Sy. 457-68.

E6. Oğuz A, Cevanşir B, Kösemen H, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, Özturan O, Şanlı C, Tınaz M,Kıyak E.: Baş-boyun kanserlerinde kombine neoadjuvan kemoterapi uygulaması. 18-22 Eylül 1989 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, X. Kurultayı, İstanbul, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Göz-KBB-ÜSY İnfeksiyonları sempozyumunda sözlü olarak sunuldu. Sempozyum Kitabı, Sy. 493-500.

E7. Biliciler N, Başerer N, Cevanşir B, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, Şanlı C, Oğuz A, Özturan O, Tınaz M, Kıyak E.: Tükrük bezi tümörlerinin cerrahi tedavileri ve elde edilen sonuçlar. 18-22 Eylül 1989 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, X. Kurultayı, İstanbul, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Göz-KBB-ÜSY İnfeksiyonları sempozyumunda sözlü olarak sunuldu. Sempozyum Kitabı, Sy. 501-510.

E8. Yazıcıoğlu E, Cevanşir B, Akmandil A, Başerer N, Biliciler N, Özturan O, Gülle A,  Güldiken Y.: Larinks kanseri cerrahi tedavisinde vertikal hemilarinjektomi ve sonuçlarımız. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 83-84.

E9. Tınaz M, Biliciler N, Cevanşir B, Başerer N, Özturan O, Oğuz A, Şanlı C.: Paranazal sinus tümörleri ve tedavi prensipleri. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 400-401.

E10. Akmandil A, Kösemen H, Biliciler N, Özturan O, Oğuz A.: Zeka özürlü çocuklarda transtimpanik nörektomi. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 426-427.

E11. Biliciler N, Cevanşir B, Başerer N, Yazıcıoğlu E, Şanlı C, Oğuz A, Özturan O, Güldiken Y, Tınaz M.: İntraoral kanserlerde cerrahi tedavi prensipleri ve rekonstrüksiyon teknikleri. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 484-485.

E12. Oğuz A, Cevanşir B, Başerer N, Akmandil A, Kösemen H, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, Özturan O, Şanlı C, Haliloğlu T, Tınaz M, Kıyak E.: Baş-boyun kanserlerinde kombine neoadjuvant kemoterapi uygulaması. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 486-487.

E13. Kösemen H, Oğuz A, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Gülle A, Güldiken Y, Özturan O, Şanlı C, Tınaz M.: Stapedektomi versus stapedotomi. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 488-489.

E14. Başerer N, Cevanşir B, Kösemen H, Şanlı C, Biliciler N, Gülle A, Özturan O, Tınaz M.: Konjenital aural atrezide cerrahi metot ve sonuçlarımız. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 492-493.

E15. Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Kıyak E, Tınaz M, Güldiken Y, Özturan O, Oğuz A, Gülle A.: Avanse larenks kanser cerrahisinde genişletilmiş konservasyon cerrahisi teknikleri ve getirdikleri. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 494-495.

E16. Yazıcıoğlu E, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Oğuz A, Özturan O, Şanlı C.: Trakea stenozunda konservatif cerrahi teknikler. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 496-497.

E17. Cevanşir B, Başerer N, Akmandil A, Kösemen H, Gülle A, Tınaz M, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Özturan O, Oğuz A,  Haliloğlu T.: Fasial paralizilerin etyopatogenezi ve tedavileri hakkında görüşler. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 498-499.

E18. Biliciler N, Başerer N, Cevanşir B, Güldiken Y, Şanlı C, Gülle A, Oğuz A, Özturan O, Tınaz M, Kıyak E.: Tükrük bezi tümörlerinin cerrahi tedavileri ve elde edilen sonuçlar. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 500-502.

E19. Yazıcıoğlu E, Cevanşir B, Akmandil A, Başerer N, Biliciler N, Tınaz M, Şanlı C, Gülle A, Özturan O.: Larenks kanser cerrahisinde supraglottik larenjektomi ve sonuçlarımız. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 503-504. 

E20. Başerer N, Cevanşir B, Yazıcıoğlu E, Biliciler N, Özturan O, Güldiken Y, Gülle A, Tınaz M.: Total larenjektomi uygulanan larenks kanseri olgularında fonasyon temini için yöntemimiz. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 505-506.

E21. Güldiken Y, Yazıcıoğlu E, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Şanlı C, Özturan O, Tınaz M, Oğuz A.: Arteria karotis infiltrasyonu gösteren baş-boyun tümörlerinde yaklaşımımız. 20. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 9-13/Ekim/1989. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 508-510.

E22. Kıyak E, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Özturan O, Güldiken Y, Tınaz M.: Larenks kanser cerrahisinde konservasyon cerrahisinin sınırları ve getirdikleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 11. Akademik hafta “Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler İnternasyonal Simpozyumu” 8-11/Ekim/1990, Istanbul, Sempozyum kitabı, Sy. 127-128.

E23. Özturan O, Kıyak E, Yazıcıoğlu E, Cevanşir B.: Fiksasyon komponentli T3 larenks kanserlerinde konservasyon cerrahisi.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 11. Akademik hafta “Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler İnternasyonal Simpozyumu” 8-11/Ekim/1990, Istanbul, Sempozyum kitabı, Sy. 131-133.

E24. Başerer N, Cevanşir B, Yazıcıoğlu E, Biliciler N, Kıyak E, Özturan O, Güldiken Y.: Total larenjektomi uygulanan larenks kanseri olgularında fonasyon temini için yöntemimiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, 11. Akademik hafta “Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler İnternasyonal Simpozyumu” 8-11/Ekim/1990, Istanbul, Sempozyum kitabı, Sy. 140-141.

E25. Başerer N, Cevanşir B, Biliciler N, Özturan O, Mirata D.: Konjenital aural atrezide cerrahi metod ve sonuçlarımız. 21. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-12/Ekim/1991. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 803-808.

E26. Yazıcıoğlu E, Üstündağ, Özturan O, Güldiken Y, Tınaz M.: Boyun kitlelerinde klinik yaklaşım. 21. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-12/Ekim/1991. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 834-838.

E27. Başerer N, Cevanşir B, Güldiken Y, Kıyak E, Özturan O.: Total larenjektomide primer trakeo-özofarengeal fonatuar şant yöntemimiz ve sonuçlarımız. 21. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-12/Ekim/1991. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 1058-1062.

E28. Özturan O, Cevanşir B, Başerer N, Biliciler N, Yazıcıoğlu E, Kıyak E.: Fikse T3 larenks kanserlerinde konservasyon cerrahisi. 21. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7-12/Ekim/1991. Kongre kitabı, Erol Matbaası, Sy. 1223-1227.

E29. Tekerekoğlu, Kalcıoğlu T, Durmaz R, Taştekin N, Özturan O.: Sigaranın burun bakteriyel florası üzerine etkisi. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Belek, Antalya, 4-9 Ekim 1998.

E30. Çokkeser Y, Temel İ, Uz E, Bulut F, Sezgin N, Özen S, Çığlı A, Özturan O.: Nazal poliplerde antioksidan enzimlerden Süperoksit dismutaz (SOD) ve Katalaz aktiviteleri. 1.Milli Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir, 19-22 Mayıs 1999.

E31. Öncel S, Özturan O, Çokkeser Y, Kızılay A, Aktaş D, Aydoğdu İ.: Burun ve paranazal sinüs lenfomaları. Poster sunusu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999.

E32. Solmaz F, Aktaş D, Kızılay A, Çokkeser Y, Öncel S, Özturan O, Akyol Ö.: Baş-boyun epidermoid kanserinde dokudaki katalaz, süperoksit dismutaz ve malondialdehit aktivitelerinin araştırılması. Sözlü sunu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999.

E33. Kaya Z, Kızılay A, Çokkeser Y, Öncel S, Özturan O.: Üst çenede  fibröz displazi. Poster sunusu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999.

E34. Bulut F, Özturan O, Kızılay A, Kalcıoğlu T.: Frontonazal displazide kozmetik nazal cerrahi. Poster sunusu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül/1999.

E35. Aktaş A, Öncel S, Çokkeser Y, Özturan O, Kalcıoğlu, T.: Konka bülloza, nazal septum deviasyonu ve sinüzit arasındaki ilişki. Sözlü sunu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22/Eylül/1999.

E36. Kızılay A, Çokkeser Y, Öncel S, Aktaş D, Özturan O, Baysal T.: Larinks abseleri. Poster sunusu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,18-22/Eylül/1999.

E37. Çokkeser Y, Özen S, Öncel S, Aktaş D, Özturan O, Kızılay A, Aydın E.: Nazal poliplerde skuamöz atipi. Sözlü sunu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22/Eylül/1999.

E38. Özturan O, Çokkeser Y, Aktaş D, Öncel S, Kızılay A.: İlk 100 olguda eksternal rinoplasti sonuçlarımız. Sözlü sunu. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-22/Eylül/1999.

E39. Özturan O, Aktaş D, Miman MC, Kalcıoğlu T.: Alt konka hipertrofisi için submukozal koterizasyon veya inferior turbinoplasti. 2-5/Mart/2000 Uludağ-2000 KBB Günlerinde poster olarak sunuldu. Tutanak Kitabı. Sy. 191.

E40. Ağel HE, Kalcıoğlu MT, Aşgın N, Durmaz B, Özturan O.: Nazofarinkste kolonize olmuş pnömokoklarda penisilin direnci. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 8-13 Ekim 2000 Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E41. Özturan O, Kızılay A, Miman MC, Oncel S.: Cevanşir’s Operation: Two-staged open- technique vertical hemilaryngectomy. “Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü” Larengoloji Derneği III. Kongresi, 26-28 Ekim/2000, İstanbul’da poster olarak sunuldu.

E42. Ozturan O, Miman MC, Oncel S.: Bending suture for the upper lateral cartilages. Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi Sempozyumu. 3-5/Kasım/2000 İzmir’de poster olarak sunuldu. (Poster birincilik ödülü)

E43. Ozturan O, Ozcan C, Miman MC.: Intrinsic nasal muscles and their electromyographic evaluation after external septorhinoplasty. Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi Sempozyumu. 3-5/Kasım/2000, İzmir’de poster olarak sunuldu.

E44. Ozturan O, Miman MC, Aktas D, Oncel S.: Butylcyanoacrylate tissue adhesive for columellar incision closure. Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi Sempozyumu. 3-5/Kasım/2000, İzmir’de poster olarak sunuldu.

E45. Çokkeser Y, Özturan O, Miman MC, Kızılay A, Erdem T.: Endoskopik koanal atrezi tamiri. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E46. Akyıldız S, Miman MC, Özturan O.: Rinoplasti hastalarının bilgisayarla izlemi için bir veritabanı uygulaması: Rhinonu. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E47. Öncel S, Erdem T, Kalcıoğlu T, Özturan O, Miman MC.: Cep telefonu ve işitme. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E48. Miman MC, Öncel S, Erdem T, Aydın NE, Özturan O, Cura O.: Kolesteatom cerrahide güvenli otogreft ossikuloplasti nasıl yapabiliriz?. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E49. Kızılay A, Miman MC, Çokkeser Y, Akarçay M, Özturan O, Erdem T.: Septum deviasyonlu hastalarda mukosiliyer klirens. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E50. Özturan O, Miman MC, Yiğit B, Çokkeser Y, Kızılay A, Aktaş D.: Çarpık Burunlar: Cerrahi metodumuz ve sonuçlarımız. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E50. Miman MC, Aydın NE, Öncel S, Özturan O, Erdem T, Cura O.: Kolesteatom cerrahisinde güvenli otogreft ossiküloplasti nasıl yapabiliriz? 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da sözlü olarak sunuldu.

E51. Erdem T, Özturan O, Çokkeser Y, Miman MC, Aktaş D, Karataş E, Öztürk Ç.: Normal işiten diabetik hastalarda otoakustik emisyonlar. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da poster olarak sunuldu. 

E52. Özturan O, Kızılay A, Miman MC, Kalcıoğlu T, Erdem T.: Konjenital glotto-subglottik stenozda otogreft tiroid kartilaj kullanımı. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, Antalya’da poster olarak sunuldu.

E53. Miman MC, Özerol Hİ, Özturan O.: Allerji ön tanılı olgularda total IgE ve spesifik IgE düzeylerinin önemi. KBB’de Uluslararası Konferanslar dizisi-IV, 2-3 Kasım 2001, İzmir’de poster olarak sunuldu. (Poster ikinciliği ödülü)

E54. Kalcıoğlu MT, Gökırmak M, Hasanoğlu C, Özturan O.: KOAH akut alevlenmesi ve akut astım atağı ile sinüzit birlikteliği. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 24-27 Nisan 2002, Antalya’da poster olarak sunuldu.

E55. Kızılay A, Aladağ İ, Çokkeser Y, Özturan O.: Kronik otit veya cerrahisi sonrası oluşan dural kemik defektleri ve ensefalosel. “KBB’de Yeni Ufuklar” Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 2002, Ankara’da poster (P52) olarak sunuldu.

E56. Kızılay A, Aladağ İ, Özturan O.: Parotidektomi sonrası gelişen tükrük fistülünün tedavisinde Botilinum toksin enjeksiyonu. “KBB’de Yeni Ufuklar” Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 2002, Ankara’da poster (P53) olarak sunuldu. 

E57. Özturan O, Erdem T, Aladağ İ, Aydın NE.: Semer burunda foksiyonel ve estetik bir çözüm: Alt konka kemiği. “Rinolojide Yenilikler Sempozyumu” 5-9 Haziran 2002, Diyarbakır’da poster olarak sunuldu. 

E58. Kızılay A, Kalcıoğlu MT, Yiğit B, Kutlu R, Özturan O.: Frontal sinüs defektlerinin kostal kemikle rekonstrüksiyonu. “Rinolojide Yenilikler Sempozyumu” 5-9 Haziran 2002, Diyarbakır’da poster (P26) olarak sunuldu.

E59. Akarçay M, Miman MC, Çokkeser Y, Özturan O, Kızılay A.: Nazal polipozis ve kronik sinüzitte endoskopik sinüs cerrahisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi. “Rinolojide Yenilikler Sempozyumu” 5-9 Haziran 2002, Diyarbakır’da poster (P28) olarak sunuldu.

E60. Kalcıoğlu MT, Durmaz R, Özturan O, Bayındır Y, Direkel Ş.: Serümen hepatitis B bulaşımında risk faktörü olabilir mi? 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S4) olarak tebliğ edildi.

E61. Karataş E, Erdem T, Özturan O, Miman MC, Yiğit B, Bayındır T.: Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulağın otoakustik emisyonlar ile incelenmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S22) olarak tebliğ edildi.

E62. Yiğit B, Kızılay A, Atmaca R, Karlıdağ R, Özturan O.: Premenstrual sendromun işitme üzerine etkisinin otoakustik emisyon ile değerlendirilmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S23) olarak tebliğ edildi.

E63. Miman MC, Erdem G, Erdem T, Özturan O.: Kribriform plate’in sabit yapılarla karşılaştırılarak yapılan radyolojik anatomik incelemesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S32) olarak tebliğ edildi.

E64. Çokkeser Y, Bıçak U, Baysal T, Baysal Ö, Özturan O, Yakıncı C.: Siyaloreli çocuklarda Botox-A tedavisi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S142) olarak tebliğ edildi.

E65. Kızılay A, Akarçay M, Özturan O.: Palatal miyoklonusun oluşturduğu tinnitusun Botulinum toksini ile iyileşmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S143) olarak tebliğ edildi.

E66. Bayındır T, Kalcıoğlu MT, Özturan O.: İntravenöz lidokain enjeksiyonu ile tinnitus supresyonunun otoakustik emisyon ile değerlendirilmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S164) olarak tebliğ edildi.

E67. Erdem T, Özturan O, Erdem G, Miman MC, Akarçay M.: Erişkinlerde nazal piriform apertür stenozu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da sözlü sunu (S183) olarak tebliğ edildi.

E68. Miman MC, Karataş E, Akarçay M, Özturan O.: Frontal recess osteomunun endoskopik çıkarılması. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da poster (P2) olarak sunuldu.

E69. Kalcıoğlu MT, Kızılay A, Karataş E, Iraz M, Özturan O.: Ratlarda Cisplatin’in ototoksik etkisinin Erdostein ile önlenmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da poster (P15) olarak sunuldu.

E70. Karataş E, Erdem T, Özturan O, Miman MC, Yiğit B, Bayındır T.: Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulakta meydana gelen akustik refleks değişiklikleri. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da poster (P127) olarak sunuldu.

E71. Erdem T, Özturan O, Iraz M, Miman MC, Ölmez E.: Ratlarda Amikasin ototoksisitesi üzerine melatoninin doza bağlı çift yönlü etkisi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da e-poster (E33) olarak sunuldu.

E72. Bayındır T, Karabulut A, Kalcıoğlu MT, Bayındır Y, Toplu Y, Özturan O.: Akut farenjitli hastalarda tükürük nitrik oksit düzeyleri. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da e-poster (E52) olarak sunuldu.

E73. Kızılay A, Kalcıoğlu MT, Karataş E, Iraz M, Özturan O.: Ratlarda Cisplatin ile oluşan ototoksisitenin Caffeic Acid Phenethyl Ester ile önlenmesi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003 Kemer/Antalya’da e-poster (E66) olarak sunuldu.

Erdem T, Özturan O, Miman MC.: Laser yardımıyla yapılan Östaki Tuboplastisi. 2. Akademi Toplantısı, 15-18 Nisan 2004 Adana’da poster olarak sunuldu.

E74. Deliktaş H, Miman MC, Özturan O, Toplu Y, Akarçay M.: Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da sözel (S69) olarak sunuldu.

E75. Akarçay M, Karadağ N, Miman MC, Özturan O, Kalcıoğlu T.: Septum kaynaklı nazal polipte metaplastik kemik formasyonu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da sözel (S165) olarak sunuldu.

E76. Erdem T, Özturan O.: Eğri burunlarda cerrahi sonuçlarımız. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da sözel (S171) olarak sunuldu.

E77. Miman MC, Deliktaş H, Özturan O, Toplu Y, Akarçay M.: İnternal nazal valvin objektif bulguları. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da poster (P82) olarak sunuldu.

E78. Akarçay M, Miman MC, Özturan O, Kızılay A, Çağlar A.: Endoskopik septoplasti. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da poster (P180) olarak sunuldu. 

E79. Bayındır T, Erdem T, Uzel E, Sarı R, Özturan O.: Kontrollü ve kontrolsüz tip 2 diabetes mellitusun işitme üzerine etkisinin otoakustik emisyon ölçümleri ile değerlendirilmesi. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya’da e-poster (E124) olarak sunuldu.

E80. Veyseller B, Aksoy F, Ertaş B, İvgin GF, Özturan O.: Tiroid nodüllerine algoritmik yaklaşım ve tiroid cerrahisi tecrübelerimiz. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da sözel (S-43) olarak sunuldu.

E81. Fırat Y, Kızılay A, Özturan O, Yücel Ekici N.: Stellat ganglion blokajının işitme parametrelerine etkisinin ratlarda ABR ve OAE ölçümleriyle değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da sözel (S-55) olarak sunuldu.

E82. Özturan O, Ertaş B, Aksoy MF, Demirhan H.: Allerjik rinitte immunoterapi öncesi ve sonrası prick testi sonuçlarımız. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da sözel (S-58) olarak sunuldu.

E83. Aksoy F. Özturan O, Soylu E.: Nazal infrared termometre uygulaması. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da sözel (S-171) olarak sunuldu.

E84. Veyseller B, Özturan O, Yıldırım YS.: Acil tiroidektomi. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da poster (P-130) olarak sunuldu.

E85. Veyseller B. İvgin GF, Barut SG, Özturan O.: Kikuchi-Fujimato hastalığı-Olgu sunumu. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya’da poster (P-186) olarak sunuldu.

E86. Aksoy F, Özturan O, Veyseller B, Yıldırım YS, Ertaş B, Demirhan H.: Kokleanın biolojik ölümü ve otoakustik emisyon süreleri. 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-12 Ekim 2008 Antalya’da sözel (SS007) olarak sunuldu.

E87. Veyseller B, Özturan O, Aksoy F, Ertaş B, Bayraktar İvgin GF, Soylu E.: Açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu. 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-12 Ekim 2008 Antalya’da sözel (SS039) olarak sunuldu.

E88. Veyseller B, Ertaş B, Aksoy F, Keskin M, Özturan O.: Nazal polipozis hastalarında oksidatif stres markeri olarak AOPP seviyeleri. 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7-12 Ekim 2008 Antalya’da sözel (SS039) olarak sunuldu.

E89. Aksoy F, Demirhan H, Yıldırım Y, Özturan O, Veyseller B.: Alerjik rinit ve ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP). 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Sözlü sunu (S5), 28-31 Mayıs 2009, Antalya.

E90. Aksoy F,  Özturan O, Yıldırım Y, Veyseller B, Demirhan H, Acar H.: Dinamik nazal valv kollapsı olan hastalarda nazal kasların elektromyografik aktiviteleri. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Sözlü sunu (S6), 28-31 Mayıs 2009, Antalya.

E91. Aksoy F, Yıldırım Y, Özturan O, Veyseller B, Demirhan H.: Alt konka out-fraktürü sonrası erken ve geç dönem sonuçların analizi. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Sözlü sunu S7, 28-31 Mayıs 2009, Antalya.

E92. Demirhan H, Aksoy F, Özturan O, Veyseller B, Yıldırım YS.: Adenoid hipertrofisinde medikal tedavi seçeneği. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya’da sözlü sunu (SS-43) olarak sunuldu.

E93. Veyseller B, Aksoy F, Bayraktar FGİ, Yıldırım YS, Gürbüz D, Savaş Y, Özturan O.: Larenjektomili hastalarda azalmış olfaktör bulbus hacmi. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya’da sözlü sunu (SS-61) olarak sunuldu. Rinoloji konusunda birincilik ödülü.

E94. Veyseller B, Aksoy F, Karataş A, Bayraktar FGİ, Yıldırım YS, Özturan O.: Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparattiroidizm üzerine etkisi var mıdır ? 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya’da sözlü sunu (SS-12) olarak sunuldu.  

E95. Aksoy F, Bayraktar FGİ, Özturan O, Demirhan H, Gönüllü N, Erdoğan B.: Topikal Momatozone furoate’ın nazal floraya etkisi. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya’da sözlü sunu (SS-49) olarak sunuldu.

E96. Aksoy F, Yıldırım YS, Özturan O, Çuhadaroğlu Ç, Veyseller B.: Obstrüktif uyku apnesi sendromu nedeniyle devamlı pozitif hava basıncı uygulanan hastalarda östaki tüpü fonksiyonları.  31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya’da sözlü sunu (SS-80) olarak sunuldu.

E97. Aksoy F, Veyseller B, Yıldırım YS, Özturan O.: Septum kartilajının yapısal özellikleri. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya’da sözlü sunu (S03) olarak sunuldu.

E98. Aksoy F, Yıldırım YS, Veyseller B, Özturan O.: Unilateral konka büllozanın alt konka üzerine etkisi: BT değerlendirmesi. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya’da sözlü sunu (S04) olarak sunuldu.

E99. Veyseller B, Aksoy F, Açıkalın M, Yıldırım YS, Gürbüz D, Özturan O.: Lepra hastalarında olfaktör disfonksiyon ve olfaktör bulbus hacminde azalma-MRG çalışması. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya’da sözlü sunu (S13) olarak sunuldu. En iyi 2. sözel sunu ödülü alındı.

E100. Özturan O, Eren SB, Aksoy F, Doğan R.: Percutaneous adjustable closed otoplasty for the prominent ear deformity. Surgical Techniques in ENT, 22-24 Nisan 2011, Kuşadası. Sözlü sunu 1.lik ödülü. 

E101. Veyseller B, Aksoy, F, Yıldırım YS, Gürbüz D, Balıkçı HH, Özturan O.: Total larenjektomi sonrası koku fonksiyonları ve olfaktör bulbus hacminde azalma: Prospektif longitudinal çalışma. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S08) olarak sunuldu.

E102. Yıldırım Y, Veyseller B, Aksoy, F,  Özturan O, Yılmaz F, Uysal Ö.: Türkiye toplumunda normal koku eşiklerinin ve koku ayırt etme skorlarının değerlendirilmesi. Toplumumuz için koku testi bataryası geliştirilmesi- Ön rapor. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S09) olarak sunuldu.

E103. Veyseller B, Aksoy, F, Özücer B, Değirmenci N, Özturan O.: Pennsylvania koku testinin  (UPSIT) Türkiye toplumunda uygulaması. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S10) olarak sunuldu.

E104. Doğan R, Özturan O, Eren SB, Aksoy F, Yılmaz F.: Otoplastide yeni bir teknik olan Pako tekniğinin kartilaj koruyucu teknikle karşılaştırılması. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da sözlü sunu (S15) olarak sunuldu. Genel KBB konusunda yapılan sözlü sunular arasında 3.lük ödülü verildi.

E105. Doğan R, Meriç A, Kahya V, Yılmaz F, Özturan O.: Total larenjektomi sonrasında östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da sözlü sunu (S61) olarak sunuldu. Baş-Boyun Cerrahisi konusunda yapılan sözlü sunular arasında 3.lük ödülü verildi.

E106. Özturan O, Yenigün A, Değirmenci N, Yılmaz F.: Konka Bullozis. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da poster (P153) olarak sunuldu.

E107. Değirmenci N, Özturan O, Yenigün A.: Nazal tip kondromu. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da poster (P154) olarak sunuldu.

E108. Başer E, Kocagöz D, Özücer B, Veyseller B, Özturan O.: Bilateral paraganglioma. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da poster (P240) olarak sunuldu.

E109. Özücer B, Doğan R, Meriç A, Eren SB, Özturan O.: Dil hemanjiomunun diod lazerle fotokoagülasyonu. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya’da poster (P241) olarak sunuldu.

E110. Özturan O, Doğan R, özücer B, Eren SB, Aksoy F.: Aurikular kartilaj direncinin dinamometrik değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-28 Mayıs 2012, Ankara’da sözlü sunu (SS-67) olarak sunuldu. 

E111. Doğan R, Yenigün A, Aksoy F, Öztürk B, Genç H, Eren SB, Özturan O.: Timokinon’un akustik travmaya bağlı iç kulak hasarı üzerindeki otoprotektif etkisi. II. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 2012, Antalya’da sözlü sunu (SS-21) olarak sunuldu.

E112. Veyseller B, Özücer B, Karaaltın Batıoğlu A, Değirmenci N, Yıldırım Y, Meriç A, Özturan O.: CCCRC (Connecticut Chemosensory Clinical  Research Center) koku testinin Türkiye toplumuna uygunluğu. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya’da sözlü sunu (S-09) olarak sunuldu.

E113. Veyseller B, Doğan R, Özücer B, Meriç A, Su Ö, Özturan O.: Behçet hastalığının koku fonksiyonu üzerine etkisi. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya’da sözlü sunu (S-17) olarak sunuldu.

E114. Değirmenci N, Özturan O.: Pnömokonka Dilatans: öne ve laterale doğru büyüyen orta konka. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya’da poster (P-13) olarak sunuldu.

E115. Yenigün A, Doğan R, Aksoy F, Öztürk B, Yılmaz F, Özturan O.: Medikal ozon tedavisinin akustik travmaya bağlı iç kulak hasarı üzerine etkisi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S11) olarak sunuldu.

E116. Yenigün A, Yenigün VB, Meriç A, Doğan R, Aksoy F, Yılmaz F, Özturan O.: Adipoz kökenli mezenkimal kök hücreler ile kıkırdak kökenli hücrelerden enjektabl yapay kıkırdak üretimi ve karşılaştırılması. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S34) olarak sunuldu.

E117. Özturan O, Doğan R, Aksoy F, Eren SB.: Eksternal septorinoplastide septuma dorsal yaklaşım. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S43) olarak sunuldu.

E118. Yenigün A, Doğan R, Yenigün VB, Aksoy F, Yılmaz F, Özturan O.: Nazal polip oluşumunda viral etyoloji. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S45) olarak sunuldu.

E119. Doğan R, Yenigün A, Veyseller B, Özturan O.: Larengofarengeal reflü tanısında fotoğrafik yöntem. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S49) olarak sunuldu.

E120. Özücer B, Veyseller B, Değirmenci N, Gürbüz D, Altun M, Özturan O.: Nazofarinks kanseri tedavisinde kullanılan radyoterapinin koku fonksiyonu ve olfaktör bulba etkisi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da sözlü sunu (S52) olarak sunuldu.

E121. Doğan R, Meriç A, Küçük ÖS, Eren SB, Veyseller B, Özturan O.: Behçet hastalarında kulak burun boğaz semptom ve bulgularının karşılaştırılması. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da poster (P35) olarak sunuldu.

E122. Doğan R, Akyol F, Öztürk B, Nursoy MA, Demir AD, Özturan O.: Pediatrik alerjik rinit hastalarında odyolojik bulgular 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya’da poster (P116) olarak sunuldu.

E123. Meriç A,Doğan R, Veyseller B, Su Küçük Ö, Özücer B, Özturan O.: Pemfigus vulgaris hastalarında koku fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S-20) olarak sunuldu.

E124. Eren SB, Doğan R, Özücer B, Özturan O, Tuğrul S.: Septoplasti operasyonlarındaki başarının, nazal septum tiplerine göre subjektif ve objektif yöntemlerle değerlendirilmesi. 9. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S-21) olarak sunuldu.

E125. Tuğrul S, Doğan R, Koçak İ, Özturan O.: Eğri burun için önerilen yeni bir splint: Asimetrik baskılı atel. 9. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S-22) olarak sunuldu.

E126. Eren SB, Koçak İ, Doğan R, Özturan O, Yıldırım YS.: Konka bulloza tedavisinde crushing ve iç soymalı crushing tekniklerinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2011, Antalya’da sözlü sunu (S-23) olarak sunuldu.

E127. Özturan O, Özücer B, Koçak İ, Veyseller B, Aksoy F.: Açık teknik rinoplastide kolumellar skarın karşılaştırılmalı değerlendirmesi: Uzman vs asistan. 9. Ulusal Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya’da sözlü sunu (S-24) olarak sunuldu.

E128. Aksoy F, Doğan R, Özturan O, Yıldırım YS, Pektaş A.: Timokinon kullanımının Amikasin ototoksisitesi üzerine etkisi. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-233) olarak sunuldu.

E129. Tuğrul S, Doğan R, Meriç Hafız A, Öztürk B, Özturan O.: Botulinum toksin-A’nın seröz otitis media üzerine etkisi. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-235) olarak sunuldu.

E130. Yıldırım YS, Şentürk E, Tuğrul S, Özturan O.: Premenapozal-postmenapozal nazal kontraktilite değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-243) olarak sunuldu.

E131. Veyseller B, Doğan R, Birday E, Aksoy F, Özturan O, Akman Demir G.: NöroBehçet hastalığının koku fonksiyonları üzerine etkisi. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-335) olarak sunuldu.

E132. Eren SB, Koçak İ, Doğan R, Tuğrul S, Hafız Meriç A, Özturan O.: Alt konkanın total larenjektomi sonrası nazal dekonjestan uygulamasına fizyolojik cevabı. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-336) olarak sunuldu.

E133. Yıldırım YS, Deveci E, Özücer B, Yılmaz ED, Özturan O, Kırkpınar İ.: Obstrüktif nazal deformiteli hastalarda kişilik özellikleri. 35. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya’da sözlü sunu (SS-341) olarak sunuldu.

E134. Aksoy F, Doğan R, Özturan O, Yıldırım YS, Veyseller B, Yenigün A, Öztürk B.: Betahistin’in vazodilatatör etkisi aminoglikozidlerin iç kulağa olan etkilerini değiştirir mi? III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-11) olarak sunuldu.

E135. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Hafız AM, Pektaş A, Özturan O.: Dekspantenol’ün Amikasin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi. III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-20) olarak sunuldu.
 
E136. Doğan R, Hafız AM, Gedik Ö, Tuğrul S, Eren SB, Özturan O.: Deneysel olarak medikal adrenalektomi oluşturulan sıçanlarda oluşan steroid eksikliğinin işitme fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi.III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi , 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-23) olarak sunuldu.

E137. Yıldırım YS, Doğan R, Özturan O, Eren SB.: Yüksek frekans işitme kaybının serum vitamin B12, vitamin D ve folat seviyeleri ile  ilişkisi. III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-29) olarak sunuldu.

E138. Tuğrul S, Doğan R, Şentürk E, Eren SB, Meriç A, Özturan O.: Septoplasti sonrası nazal irrigasyonda düşük basınç yüksek volümlü salin + Flutikazon propionat kombinasyonu kullanımı. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S5) olarak sunuldu.

E139. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Hafız Meriç A, Özturan O.: Pediatrik akut sinüzit tedavisinde düşük basınçlı yüksek volümlü salin + Flutikazon propionat kombinasyonu kullanımı. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S6) olarak sunuldu.

E140. Aksoy F, Doğan R, Koçak İ, Veyseller B, Özturan O.: Deneysel olarak ratlarda uygulanan nazal kortikosteroidin (Mometazon furoat) nazal lavajdaki salgısal IgA üzerine etkisi. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S22) olarak sunuldu.

E141. Orhan İ, Doğan R, Fadlullah A, Veyseller B, Özturan O, Eşrefoğlu M, Aydın MŞ. Tavşan septoplasti modelinde Ankaferd Blood Stopper kullanımının histopatolojik değerlendirilmesi. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S30) olarak sunuldu.

E142. Veyseller B, Doğan R, Doğan EE, Değirmenci N, Aksoy F, Özturan O.: Diabetik nöropatili hastalarda olfaktör disfonksiyon ve hiperbarik oksijentedavisinin etkinliği. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S31) olarak sunuldu.

E143. Özturan O, Şentürk E, Doğan R, Yıldırım YS, Tuğrul S.: Alt konka hipertrofisi tedavisinde kullanılan radyofrekans veya nazal kortikoteroidin mukozal kontraktiliteye etkisi. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S32) olarak sunuldu.

E144. Eren SB, Tuğrul S, Özücer B, Özturan O.: Rinoplastide orta çatı rekonstrüksiyonunda ‘Auto-spreading Spring Flap’ tekniği. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S35) olarak sunuldu.

E145. Özturan O, Özücer B, Aksoy F, Tuğrul S.: Pitotik ve kalın ciltli burunlarda ‘Apaçık Dorsal Rinoplasti’ yaklaşımı. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S36) olarak sunuldu.

E146. Yıldırım YS, Özücer B, Deveci E, Dursun AE, Özturan O, Kırkpınar İ.: Nazal polipozisli hastalarda kişilik özellikleri. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S37) olarak sunuldu.

E147. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Primer silier diskinezili hastalarda Östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-026) olarak sunuldu.

E148. Tuğrul S, Şentürk E, Yıldırım YS, Doğan R, Özturan O.: İntratimpanik dekzametazon uygulamasının sistemik bir etkisi var mıdır? 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-052) olarak sunuldu.

E149. Aksoy F, Doğan R, Koçak İ, Özturan O, İncir S.: Deneysel olarak ratlarda uygulanan nazal topikal antihistaminik (Azelastin hidroklorür)’ün nazal lavajdaki salgısal IgA üzerine etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-067) olarak sunuldu.

E150. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Serum ve tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-068) olarak sunuldu.

E151. Aksoy F, Şentürk E, Doğan R, Veyseller B, Özturan O, Gönüllü N, Yılmaz F.: The effects of Azelastine nasal spray on nasopharynx and nasal flora. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-072) olarak sunuldu.

E152. Aksoy F, Doğan R, Özturan O, Altuntaş E, Yener FG, Güler B.: Deneysel tavşan modelinde nazal mukozal hasarın iyileşmesinde in situ jelleşen nazal taşıyıcı sisteme sahip Mometazon furoat+Retinil palmitat karışımının etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-077) olarak sunuldu.

E153. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Koçyiğit A, Özturan O.: Rekürren aftöz stomatit DNA hasarı yapar mı? 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-112) olarak sunuldu.

E154. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Doku düzeyinde Melatonin eksikliği; Nazal polipoziste olası etyolojik faktör. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-140) olarak sunuldu.

E155. Tuğrul S, Şentürk E, Doğan R, Eren SB, Özturan O, Koçyiğit A, Kesgin S.: Alt konkalara radyofrekans uygulamasının sistemik DNA hasarı ve oksidatif system üzerine etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-144) olarak sunuldu.

E156. Eren SB, Şentürk E, Doğan R, Tuğrul S, Özturan O.: Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazal kortikosteroid (Mometazon furoat)’ın etkinliği. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-147) olarak sunuldu.

E157. Hafız Meriç A, Doğan R, Gücin Z, Özer ÖF, Özturan O.: Deneysel olarak 4-Nitroquinoline 1-Oxide (4-NQO) ile oluşturulan sıçan dil kanseri modeli üzerinde Pyrrolidine Dithiocarbamate (PDTC)’ın koruyucu ve tedavi edici etkinliği. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-149) olarak sunuldu.

E158. Tuğrul S, Doğan R, Koçyiğit A, Torun E, Özturan O.: PFAPA sendromlu hastalarda oksidatif denge ve DNA hasarı. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-151) olarak sunuldu.

E159. Tuğrul S, Şentürk E, Kök A, Büyükpınarbaşılı N, Özturan O.: Schwannoma of the cervical Vagus with intrathoracic extension. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da poster sunusu (PS-108) olarak sunuldu.

E160. Veyseller B, Yıldırım Y, Özücer B, Aksoy, Özturan O.: Türk toplumunda normal konu eşiklerinin ve konu atırt etme skorlarının değerlendirilmesi. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-006) olarak sunuldu.

E161. Tuğrul S, Doğan R, Şentürk E, Eren SB, Özturan O.: Allerjik rinitin diode lazer dakriosistorinostomi operasyon başarısı üzerine etkisi. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-018) olarak sunuldu.

E162. Şentürk E, Özturan O, Iraz M, idin K, Ceylan AN, Yıldırım YS, Doğan R.: Yoğun bakım hastalarında salin sprey ile nazal hijyenin sağlanması. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-027) olarak sunuldu.

E163. Tuğrul S, Doğan R, Koçak İ, Eren SB, Özturan O.: Pitotik burunlarda nazal tipi düzeltmeyi amaçlayan yeni bir teknik; Nazal Dome Split Kartilaj Rezeksiyonu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-029) olarak sunuldu.

E164. Doğan R, Şentürk E, Yıldırım YS, Özturan O, Güler B.: Paranazal sinüs malt lenfoması. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da poster sunusu (PP-066) olarak sunuldu.

E165. Özücer B, Yıldırım YS, Veyseller B, Tuğrul S, Eren SB, Aksoy F, Uysal Ö, Özturan O .: Açık teknik septorinoplasti yapılan olgularda postoperative bantlamanın ödeme etkisinin randomize kontrollü ve prospektif olarak ultrasonografik ölçüm ile değerlendirmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-1031) olarak sunuldu.

E166. Yıldırım YS, Özücer B, Özturan O, Eren SB, Tuğrul S.: Deneysel kolestatom modelinde antiepidermel growth faktör reseptör antikorunun etkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2045) olarak sunuldu.

E167. Yenigün A, Tuğrul S, Üstün ME, Özturan O.: Vertebral arter loop oluşumu ile ilişkili servikojenik başdönmesi ve vertebral arter loop oluşumu sınıflandırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2066) olarak sunuldu.
.
E168. Doğan R, Meriç A, Tuğrul S, Özturan O, Keskin S, Koçyiğit A.: Baş ve boyun tümörleri için benign ve malign ayrımında oksidatif  stress parametreleri biomarker olarak kullanılabilir mi?  37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2081) olarak sunuldu.

E169. Pektaş Sjöstrand, Doğan R, Koçyiğit A, Karataş E, Budak BB, Özturan O.: Gürültüye bağlı işitme kaybının erken dönem tedavisinde Ginkgo Biloba ekstresinin tedavi edici etkinliği. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2094) olarak sunuldu.

E170. Doğan R, Tuğrul S, Erdoğan EB, Eren SB, Özturan O.: Nazal septum deviasyon tiplerine gore nazal mukosilier transport oranının değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2104) olarak sunuldu.
.
E171. Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Şentürk E, Sezen S, Bakan M,  Özturan O.: İleri evre nazal polipozis nedeniyle FESS yapılan hastalarda oral klonidin premedikasyonunun cerrahi konfora etkisi: randomize, çift-kör, klinik çalışma. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-2104) olarak sunuldu. Rinoloji-Alerji / Fasiyal Plastik Cerrahi / Uyku Bozuklukları konulu En İyi Araştırma Ödülü’ne hak kazanmıştır.

E172. Koçak İ, Gökler O, Doğan R, Eren SB, Özturan O.: Tüm konka bülloza tiplerinde crushing tekniği aynı oranda etkili olarak kullanılabilir mi? Prospektif klinik çalışma. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-3044) olarak sunuldu. 

E173. Yenigün A, Göktaş Sezen S, Çalım ÖF, Özturan O.: Pediatrik alerjik rinit hastalarında Eozinofil / Lenfosit oranının değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da poster (PS-2106) olarak sunuldu.

E174. Yenigün A, Göktaş Sezen S, Eren SB, Özturan O.: Etmoid çatının yeni bir sınıflaması, anterior etmoid arterin komşu yapılarla ilişkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da poster (PS-2109) olarak sunuldu.

E175. Doğan R, Şentürk E, Yıldırım YS, Özturan O, Güler B, Doğan EE, Sezen Göktaş S.: Ani görme kaybına neden olan paranazal sinüs yerleşimli ekstranodal marjinal zon B hücreli lenfoma. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya’da poster (PS-3119) olarak sunuldu.

E176. Şentürk E, Yıldırım YS, Doğan R, Güler EM, Aydın MŞ, Özturan O.: Deneysel Alerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-006) olarak sunuldu. Bu çalışmaya Rinoloji-Allerji / Fasiyal Plastik Cerrahi / Uyku Bozuklukları sözlü sunumları konusunda birincilik ödülü verilmiştir.

E177. Doğan R, Meriç Hafız A, Senay Kızıltan H, Yenigün A, Büyükpınar N, Eriş AH, Özturan O.: İleri evre rat dil kanseri modelinde, radyoterapi ve medikal ozon’nun tümör dokusu ve hayatta kalış süresi üzerine etkinliği; prospektif, randomize, deneysel çalışma. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-028) olarak sunuldu. 

E178. Veyseller B, Karataş A, Ertaş B, Yenı̇gün A, Aksoy F, Merı̇ç A, Özturan O.: Diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi gerekir mi ? 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-032) olarak sunuldu.

E179. Ertaş B, Veyseller B, Karataş A, Özdilek A, Doğan R, Özturan O.: Selim tiroid hastalıkları nedeniyle total tiroidektomide hipoparatiroidizm. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-033) olarak sunuldu.

E180. Çalım ÖF, Hassouna H, Özturan O, Yenigün A, Doğan R.: Siyaloreli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-075) olarak sunuldu.

E181. Özturan O, Doğan R, Tuğrul S, Gedik Ö, Pektas Sjosttrand A, Yıldırım YS.: Düşük ve yüksek doz aspartam kullanımının kısa ve uzun dönemde odyolojik fonksiyonlar üzerine etkisi: prospektif, randomize hayvan çalışması. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-077) olarak sunuldu.

E182. Özturan O, Yenigün A, Çalım ÖF, Şentürk E, Aksoy F.: Postauriküler Deri Kalınlığı ve Koklear İmplantasyonda Kalın Deri Sorunu. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya’da sözlü sunu (SB-078) olarak sunuldu.

E183. Yildirim YS, Özturan O, Yenigün A, Tuğrul S.: Dirençli posterior burun kanamasında transnazal endoskopik sfenopalatin arter ligasyonu. 13.Türk Rinoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Antalya’da video sunu (SRV-04) olarak sunuldu. Video Sözlü Bildiri İkincilik Ödülüne layık bulundu.

E.184. Doğan R, Eren SB, Gedik Ö, Yenigün A, Aydın MŞ, Özturan O.: Farklı konsantrasyonlarda Mesna uygulamasının iç kulak üzerine etkisi. 5. Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Antalya’da sözlü sunu (OS-026) olarak sunuldu. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülüne layık bulundu.